Pro-Long

Hva er Pro-Long?

Pro-Long er et positivt ladet smøremiddel som binder seg til alle slags metall. Metallet er negativt ladet og dermed blir det en sterk bindende smørefilm.

  •  PRO-LONG smøremidler tåler meget høye temperaturer.

  • Inneholder ingen faste partikler, teflon, grafitt, molybdeum, sink eller plastmolekyler.

  • Tilsettes alle typer oljer både mineral og syntetiske oljer.

  • Det frigir ikke saltsyre (HCL) som finnes i mange oljetilsetninger.  

    HVEM BRUKER PRO-LONG? 
    Bedrifter innen industri, offshore, entrepenører, landbruk, bergverk, transport, racing, skogsmaskiner og jernbane. Produktene er også svært aktuelle for hus, hjem og hobby med alt som skal smøres av bil, sykkel og småverktøy.

 les mer